недеља, 9. март 2014.

Настави низ - фибоначи

Који је следећи елемент низа:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ___
1 коментар: